Welkom

Afdrukken PDF

Geacht ACOD-lid,

Ik heet je van harte welkom bij de Algemene Centrale der Openbare Diensten.

Wie zijn wij?

De Algemene Centrale der Openbare Diensten verenigt als onderdeel van het ABVV die leden die als arbeider, bediende, contractuele,  vastbenoemde, stagiair of GESCO werken in een openbaar bestuur of bedrijf (gemeenten, OCMW, onderwijs, NMBS, De Lijn, Overheidsdiensten, Post enz…). Wij zijn een moderne vakbond, die enerzijds oog heeft voor de individuele noden van haar leden, maar anderzijds met solidaire acties, de belangen van alle ambtenaren, arbeiders en bedienden in dit land verdedigt en die tezelfdertijd, in samenwerking met talloze sociale bewegingen, oog heeft voor maatschappelijke noden en ontwikkelingen.

SOLIDARITEIT is onze grootste troef…..

Als strijdsyndicalisten staan wij op de barricaden voor de tewerkstelling, de arbeidsomstandigheden, de verloning, de pensioenen.
Voor efficiënte en betaalbare openbare diensten voor IEDEREEN…

Daarom strijden wij in de voorste rij tegen flexibilisering, tegen afbraak van onze statuten, tegen de invoering van het WINSTPRINCIPE in de openbare diensten.

Willen wij die strijd met succes voeren, dan is de solidariteit van IEDEREEN absoluut nodig.

WIJ nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op…

ACOD Limburg heeft zich hierbij een onverwoestbaar imago opgebouwd van een vakbond die zich niet opsluit op de werkvloer. Wij kijken over de ‘muurtjes’ van onze eigen belangen en gaan samen met andere sociale bewegingen de strijd aan voor een betere, rechtvaardigere samenleving voor iedereen.

-       ACOD Limburg, een vakbond voor mannen én vrouwen … : In het mannenbastion dat de vakbond nog steeds is, proberen wij via onze VORMING, via onze GENDERCOMMISSIE en via allerlei acties ( ‘opstapcursussen’, assertiviteits- en gendertrainingen) mannen én vrouwen te sensibiliseren om ervoor te zorgen dat IEDEREEN zich thuis kan voelen binnen onze vakbond.

-       ACOD Limburg, ook een vakbond voor senioren…: Via onze SENIORENWERKING betrekken wij onze leden en militanten – die wij NIET afschrijven als ze met (brug)pensioen gaan – bij het ‘pensioendossier’ en de ACOD-eisen in de CAO-onderhandelingen. Een dynamische stuurgroep zorgt bovendien voor de organisatie van ontspannende en educatieve activiteiten.

-       ACOD-jongerenwerking…: Via onze JONGERENWERKING willen wij jongeren warm maken voor een actieve deelname in de werking van ACOD. We bieden hen daarom een opleidingstraject aan waardoor zij makkelijker kunnen doorstromen naar Sectoren en besluitvorming.

-       ACOD Limburg, geen vakbond voor racisten of fascisten …: Wij beseffen dat vele mensen zich moeilijk  herkennen in het neoliberale beleid van de democratische partijen, dat niet tegemoet komt aan hun dagdagelijkse zorgen en onzekerheden. Dat begrijpen wij al te best, maar toch willen wij tot die verontruste ‘burgers’ zeggen: leg uw eieren NIET in de verkeerde korf.

-       ACOD LIMBURG, een vakbond zonder oogkleppen…: Samen met de anti-globalisten vechten wij voor een andere samenleving waar NIET de WINSTEN maar WEL de MENSEN voorop staan. Daarom ook pleiten wij voor internationale solidariteit met syndicalisten en volkeren uit het Zuiden.
Daarom voeren wij campagnes om sociale bewegingen in de Derde Wereld te steunen.
Daarom ontvangen wij syndicalisten uit de Derde Wereld en Oost-Europa om bij onze leden en militanten een gevoel van verbondenheid te ontwikkelen.

Freddy STOX

Gewestelijk Intersectoraal Secretaris